ค่าสินไหมทดแทน

หากพูดถึงการทำประกันภัย คำว่า ค่าสินไหมทดแทน ล้วนเป็นคำที่มาคู่กัน เพราะการที่เราทำประกันภัยก็เพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับความเสียหายตามประเภทกรมธรรม์ที่เราทำไว้นั่นเอง ในบทความนี้.. จะพูดถึงว่าค่าสินไหมทดแทน คืออะไร พร้อมแนะนำขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเสียชีวิต และบาดเจ็บกันค่ะ

ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร

ค่าสินไหมทดแทน หมายถึง เงินชดเชยที่บริษัทประกันภัยนั้นจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับผลประโยชน์เมื่อได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเอง

ซึ่งการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกัน เช่น

  • ประกันภัยรถยนต์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ประกันสุขภาพ จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อผู้ทำประกันภัยได้เข้ารับการรักษา หรือ เสียชีวิตจากการป่วย
  • ประกันอุบัติเหตุ ผู้ทำประกันภัยจะได้เงิน ค่าสินไหมทดแทน ก็ต่อเมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น ! หากป่วยจะไม่สามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได้

อ่านเพิ่มเติม : ขั้นตอน เคลมประกัน เคลมรถ แบบง่าย ๆ ชนแบบไหน.. รับรองว่าเอาอยู่ !

การเบิกค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิตจะต้องมีใบมรณบัตรเพื่อใข้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทน รวมถึงอาจจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มการเบิกค่าสินไหมทดแทนด้วย

การค่าสินไหมทดแทน กรณีบาดเจ็บ

การเบิกค่าสินไหมทดแทน กรณีที่บาดเจ็บส่วนใหญ่แล้วจะต้องกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าเสียหายตามประเภทประกันภัยที่ทำเอาไว้ และจะต้องแนบหลักฐานการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเพิ่มด้วย เช่น ใบเสร็จ ใบแจ้งความ บัตรประชาชน ซึ่งสามารถสอบถามทางบริษัทประกันภัยได้ว่าการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การทำประกันภัยต่าง ๆ ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงจะมี ค่าสินไหมทดแทน มารองรับในส่วนนี้ แต่ตัวผู้ทำประกันภัยเองก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการขับรถนั้นมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงควรเลือก ซื้อประกันรถยนต์ ติดเอาไว้ อย่างน้อย ๆ ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าซ่อมรถได้อย่างแน่นอน 100%

อ่านเพิ่มเติม : สินไหมกรุณา คืออะไร บริษัทประกันจะจ่ายให้ตอนไหน ไม่อยากเสียผลประโยชน์ต้องอ่าน !