สินไหมกรุณา

สินไหมกรุณา ก็เหมือนกับ ค่าสินไหมทดแทน นี่แหละค่ะ  แต่แตกต่างกันตรงที่เงื่อนไขการจ่ายนิดหน่อย ในบทความนี้เราจะมาดุกันว่า สินไหมกรุณา คืออะไร มาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ

สินไหมกรุณา คืออะไร

สินไหมกรุณา ภาษาอังกฤษ Ex-gratia Payment เป็นค่าสินไหมทดแทนที่ทางบริษัทประกันภัยจ่ายให้ผู้ทำประกันภัยเมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหายจากเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือตามที่ระบุไว้กรมธรรม์ประกันภัย

ส่วนใหญ่แล้ว.. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมกรุณาเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือ เหตุการณ์สุดวิสัยที่สร้างความเสียหายอย่างเป็นวงกว้าง เช่น เหตุวางเพลิง Central World

การพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมกรุณาของบริษัทประกันภัย

การที่บริษัทประกันภัยนั้นจะจ่ายเงิน สินไหมกรุณา หรือไม่ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น

1. ผู้ทำประกันภัยต้องไม่จงใจทำให้เกิดเหตุความเสียหายขึ้น

2. สินไหมกรุณาที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้นั้นเป็นเงินเปล่า ๆ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันที่ ซื้อประกันรถยนต์

3. ผู้ทำประกันภัยไม่สามารถฟ้องร้องการเรียร้องค่าสินไหมกรุณาได้

4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง หรือเป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น

สามารถขอค่าสินไหมกรุณาได้จากที่ไหน

การทำเรื่องร้องขอค่าสินไหมกรุณา ผู้ทำประกันภัยสามารถร้องขอ สินไหมกรุณา ได้ทั้งจากบริษัทประกันภัยเอง หรือจะผ่านคนกลางอย่างโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ รวมถึงตัวแทนบริษัทประกันภัยได้ด้วยเช่นกัน

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมกรุณาไปแล้วจะได้รับค่าสินไหมกรุณาทุกเคสนะคะ ส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมกรุณาชดเชยให้กับลูกค้าที่ทำมีประวัติดีและใช้บริการประกันเจ้านั้น ๆ มานาน ซึ่งค่าสินไหมกรุณาที่จะได้รับจะอยู่ที่ไม่เกิน 50% ของความเสียหายทั้งหมด

สินไหมกรุณา บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ ทางที่ดีเราควรขับรถยนต์กันด้วยความไม่ประมาท และเลือกทำประกันรถยนต์ติดเอาไว้เพื่อความอุ่นใจในขณะขับขี่กันเถอะค่ะ