คงยังไม่ทราบกันใช่หรือไม่ว่า Excess  และ Deductible ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร แล้วทำไมเราจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง Excess  และ Deductible จ่ายแล้วดีอย่างไร มาไขข้อข้องใจกันเลย 

 

ค่าเสียหายส่วนแรกประกันภัยรถยนต์ มีอยู่ 2 แบบ คือ

1. ค่าเสียหายส่วนแรก  (Excess)

2. ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)

 

Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก

Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก คือ  ค่าความเสียหายที่จะถูกเรียกเก็บจากผู้ทำประกันรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ( ที่แจ้งเคลมโดยไม่มีคู่กรณี ) หรือมีคู่กรณีแต่ไม่สามารถระบุเหตุการหรือรายละเอียดต่างๆของคู่กรณีได้ ทำให้ประกันไม่สามารถเรียกไล่เบี้ยหาต้นหมายปลายเหตุได้ และที่เกิดจากความประมาทในการใช้รถ ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากรถชนกับรถ ถือว่าเป็นความประมาท

 

กรณีที่ต้องจ่าย Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก

  1. ขับรถเหยียบตะปู หรือ โดนของมีคมทำให้ยางแตก
  2. ก้อนหินกระเด็นใส่รถหรือกระจก ทำให้เกิดรอย
  3. กิ่งไม้ขูดสีรถทำให้เกิดรอย
  4. รถตกหลุมครูดกับถนน
  5. เกิดเหตุที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้

 

กรณีที่ไม่ต้องจ่าย Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก

  1. ขับรถขูดขอบฟุตบาท ทำให้เกิดรอย
  2. ขับรถชนเสาไฟฟ้า
  3. ขับรถชนกำแพงบ้าน
  4. ขับรถชนป้ายรถเมล์
  5. ขับรถชนทรัพย์สินที่ยึดตรึงติดกับพื้นดิน

 

การเรียกเก็บ Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก

Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก จะเรียกเก็บได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งเคลมเท่านั้น จะเก็บค่าเสียหายส่วนแรก มี 2 แบบ เรียกเก็บแบบเหมารวม กับ นับเป็นจุด จุดละ  1,000 บาท แล้วแต่ข้อตกลงในการทำประกันภัยรถยนต์ของแต่ละบริษัท