การทำใบขับขี่ ไม่ยาก

 

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะการขับขี่รถยนต์ร่วมกันกับผู้ร่วมทางอื่น ๆ บนท้องถนนนั้น ผู้ขับขี่แต่ละท่านจะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้โดยสารในรถ ผู้ใช้รถท่านอื่น ๆ และผู้ที่ใช้ทางเดินเท้าด้วย เมื่อบนท้องถนนไม่ได้มีเราเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียว ก็ต้องมีกฎกติกา มารยาท ข้อห้ามคำเตือน และทักษะความเข้าใจในการขับขี่ ที่ต้องกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นที่มาของการสอบใบขับขี่นั่นเอง

การสอบเพื่อให้ได้ใบขับขี่มานั้นจะผ่านหรือไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมก่อนไปสอบใบขับขี่นั่นแหละครับ บางคนแค่ฝึกขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถได้ไม่นานเท่าไหร่ ก็คิดหาญไปสอบใบขับขี่โดยที่ไม่ได้มีความชำนาญและความรู้ในกฏจราจรสักเท่าไหร่ เมื่อไปสอบผลออกมาก็ไม่ผ่าน บางคนก็ผ่านฉลุยไปได้อย่างง่ายดายเพราะเตรียมตัวมาดี เรามาดูกันซิว่า การเตรียมตัวที่ดีเพื่อไปสอบใบขับขี่นั้นเป็นอย่างไร

การเตรียมตัวก่อนไปสอบใบขับขี่ที่อยากแนะนำให้ในที่นี้ก็คือ การขับรถให้เก่ง อาจจะฟังดูกว้างไปหน่อย แต่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ เพราะการขับรถเก่งนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีทักษะในการขับรถที่ดีเพียงเท่านั้น แต่จะต้องใช้ความสามารถรอบด้าน เริ่มตั้งแต่การขับรถได้อย่างคล่องแคล่วได้ทุกสภาพการจราจร และบนถนนทุกรูปแบบ เอาไว้ใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีท่าทางการสอบอยู่หลายกรณี เช่น การเทียบจอดข้างทาง การเดินหน้าและถอยหลังทางตรง การจอดบนเนิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

ส่วนการสอบในภาคทฤษฏีนั้น จะเป็นการทดสอบในเรื่องความรู้ในกฎจราจร กติกามารยาทในการขับรถทั่ว ๆ ไป ซึ่งถ้าใครขาดคุณสมบัติในข้อนี้ก็ไม่ควรได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ เนื่องจากการไม่รู้หรือไม่ยอมเคารพกฎจราจรนั้นเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยก็ว่าได้ ซึ่งกฎจราจร และกติกามารยาทต่าง ๆ บนท้องถนนไม่ได้มีไว้สอบเพียงอย่างเดียว แต่มีไว้ใช้ในชีวิตจริงด้วย เวลาทำข้อสอบก็ควรจะต้องทำให้ถูกให้หมดทุกข้อ ไม่ใช่ทำเพื่อเพียงให้สอบผ่านเท่านั้น

อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมก็คือร่างกาย ไม่มีอะไรยุ่งยากมากแค่ส่วนประกอบในร่างกายต่างๆ เป็นปกติเพราะในการสอบใบขับขี่นั้นจะมีการ ทดสอบสมรรถภาพของสายตา การกะระยะ ตรวจสอบตาบอดสี การตอบสนองการสั่งการของร่างกายเมื่อเห็นสัญญาณต่างๆ

สิ่งที่นำมาใช้ในการสอบใบขับขี่นั้นล้วนมีความจำเป็นต่อการขับขี่รถยนต์ในชีวิตจริงทั้งนั้น การทดสอบเพื่อทำใบขับขี่จึงไม่ควรที่จะมีข้อใดไม่ผ่าน เพราะนั่นอาจหมายถึง คุณเป็นผู้ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความบกพร่องของตัวเอง