การสอบใบขับขี่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เตรียมตัวสักนิด ผ่านฉลุย

การสอบใบขับขี่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เตรียมตัวสักนิด ผ่านฉลุย

  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะการขับขี่รถยนต์ร่วมกันกับผู้ร่วมทางอื่น ๆ บนท้องถนนนั้น ผู้ขับขี่แต่ละท่านจะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้โดยสารในรถ ผู้ใช้รถท่านอื่น ๆ...