พ.ร.บ. คืออะไร

พ.ร.บ. คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นการบังคับตามกฎหมายที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ว่ากันง่ายๆ พ.ร.บ. ก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งเหมือนกัน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะช่วยคุ้มครองเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลในทันที จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่ว่าผู้ประสบอุบัติเหตุจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตาม

 

เราไม่ทำ พ.ร.บ. ได้ไหม

เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้ว ไม่ได้  เพราะเป็นการบังคับตามกฏหมาย เมื่อเราซื้อรถเราจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ต้องต่อภาษีรถยนต์ทุกปี ไม่ต่อ พ.ร.บ. จะมีค่าปรับ 400-1,000 บาท ถ้าเราไม่มี พ.ร.บ. มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

สิทธิประโยชที่ได้รับจาก พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

สิทธิประโยชที่เราจะได้รับ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกเราจะได้รับการรักษา ค่าชดเชยหรือความคุ้มครองที่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับเบื้องต้น ดังนี้

 • เมื่อได้รับบาดเจ็บได้รับคนละ 30,000 บาท
 • ในกรณีสูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท
 • ในกรณีได้รับบาดเจ็บและหลังจากรับการรักษาแล้วสูญเสียอวัยวะตามมา จะชดเชยคนละ 65,000 บาท
 • ในกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าทำศพ คนละ 35,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ได้จาก พ.ร.บ. เมื่อเราเป็นฝ่ายถูก

 • ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน คนละ 80,000 บาท
 • ในกรณีที่เสียชีวิตและทุพพลลภาพถาวร จะได้รับเงินชดเชย 30,000 บาท
 • ในกรณีสูญเสียอวัยวะ ชดเชย 200,000-300,000 บาท
 • ค่าชดเชยรักษาผู้ป่วยรายวัน วันละ200 ไม่เกิน 20 วัน
 • รวมค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 30,400 บาท

 

ขั้นตอนการเคลม

ขั้นตอนการเคลม 5 ขั้นตอนง่ายๆ

 1. ใบแจ้งความที่สถานีตำรวจ
 2. ใบรับรองแพทย์ พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
 4. ใบมรณะบัตรสำหรับผู้เสียชีวิต
 5. สำเนาบัตรของทายาทโดยชอบธรรม