ประกันภัยรถยนต์ชั้น2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ต่างจากประกันชั้น2+ อย่างไร