ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันภัยแต่ละชั้นต่างกันตรงที่ความคุ้มครองที่ไม่เท่ากัน เราจะรู้ได้ไงเบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายไปนั้นคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือไม่ เราควรที่จะศึกษาให้แน่ใจก่อนว่า
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยชั้น2+ ประกันภัยชั้น3 ประกันภัยชั้น3+ คุ้มครองอะไรบ้าง
ชั้นไหนที่เหมาะกับรถของเรา แล้วเราจะทำประกันรถยนต์ชั้นไหนดีกว่ากัน เรามาศึกษากันเลย

 

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นต่างกันตรงนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1
ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+
ซ่อมรถเรา + ซ่อมรถคู่กรณี (ในกรณีรถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2
ไม่ซ่อมรถเรา + ซ่อมรถคู่กรณี (รถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+
ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี (ในกรณีรถชนรถเท่านั้น)

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไร

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ ในกรณีอุบัติเหตุ
ต้องมีคู่กรณีเท่านั้น ประกันถึงจะคุ้มครอง ถ้าเกิดเหตุโดยไม่มีคู่กรณี เช่น รถชนต้นไม้
รถชนเสา ทางบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เราต้องจ่ายเอง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีคู่กรณี บริษัทประกันจะคุ้มครองความเสียหายตามวงเงินที่ระบุบไว้ใน
กรมธรรม์

 

คุ้มครองความการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และบุคคลในรถ

บริษัทประกันจะคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ขับขี่และบุคคลในตัวรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บสามารถนำตัวไปรักษาได้ทันที ทางประกันจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และผู้ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

คุ้มครองการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงการบาดเจ็บความเสียหายทางร่างกายของบุคคลภายนอก จะชดใช้ค่าเสียหายต่อตัวรถ (ในกรณีที่รถเกิดความเสียหายในการชน) รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายในการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ วงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และผู้ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

กรณีที่ ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ไม่คุ้มครอง

รถยนต์สูญหาย น้ำท่วม ไฟไหม้

[smartslider3 slider=22]