ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ต่างจากประกันรถยนต์ชั้น1 อย่างไร  แล้วเราจะทำประกันรถยนต์ชั้นไหนดีกว่ากัน เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เหมาะสมกับรถแบบไหน เรามาดูความแตกต่างระหว่าง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 กับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ กันเลย

 

ว่าง่ายๆประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ต่างจากชั้น 2+ ต่างกันตรงนี้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ซ่อมรถเรา + ซ่อมรถคู่กรณี (รถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี + สูญหาย + ไฟไหม้

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไร

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น2+

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คล้ายกับประกันภัยชั้น 1 เหมือนกันเกือบทั้งหมด แต่มีแค่ความคุ้มครองที่น้อยกว่า1 อย่างก็คือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องมีคู่กรณี ( รถชนรถเท่านั้น ) จะสามารถเรียกเคลมได้ กรณีที่เรียกเคลมไม่ได้คือ  รถชนเสาไฟ รถชนกำแพง รถยนต์ต้นไม้ หรือ ชนฟุตบาท เป็นต้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในกรรม์ ภายในระยะเวลาที่ทำประกันภัยรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องที่ติดมากับตัวรถยนต์ 

 

คุ้มครองความการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และบุคคลในรถ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ บริษัทประกันจะคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ขับขี่และบุคคลในตัวรถ เมื่อเกิดเหตุมีการบาดเจ็บสามารถนำตัวเข้ารักษาได้เลย ทางประกันจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และผู้ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

คุ้มครองการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงการบาดเจ็บความเสียหายทางร่างกายของบุคคลภายนอก จะชดใช้ค่าเสียหายต่อตัวรถ (ในกรณีที่รถเกิดความเสียหายในการชน) รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายในการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ วงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และผู้ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

คุ้มครองไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย ที่เกิดความสูญเสียจากไฟไหม้ ที่เกิดจากตัวรถเอง และที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

คุ้มครองรถยนต์สูญหาย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ บริษัทประกันจะคุ้มครองรถยนต์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่รถเกิดสูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะชดเชยคีาเสียหายทั้งหมด ตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไร
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไร
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไร

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไร
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไร

[smartslider3 slider=12]