Simply
Insurance
Image is not available
Image is not available
Image is not available
ทำประกันภัยรถยนต์ให้เป็นเรื่องง่าย
Slider

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ การกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โอนความเสี่ยงของผู้เอาประกันให้กับบริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินเสียหาย หรือ สินไหมทดแทน ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัย ให้บริษัทประกันภัยตามที่ตกลง ประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

คือ  พ.ร.บ. เป็นประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย ที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. มีไว้เพื่อคุ้มครองเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลในทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจะเบิกจาก พ.ร.บ. ได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

ประภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นประกันภัยที่เราสามารถเลือกทำประกันภัย หรือเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของรถ แต่ประกันภัยภาคสมัครใจมีความคุ้มครองที่มากกว่า ประกันภัยภาคบังคับ และ ผู้ซื้อประกันภัย สามารถเลือกซื้อประกันภัย หรือต่อประกันภัยรถยนต์ ทางออนไลน์ ได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ มีให้เลือกหลากหลาย

ประกนภัยรถยนต์ชั้น 1
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี + สูญหาย + ไฟไหม้

ความคุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ความคุ้มครอง

ซ่อมรถเรา + ซ่อมคู่กรณี (รถชนรถเท่านั้น)+ สูญหาย + ไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
ความคุ้มครอง

ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี (รถชนรถเท่านั้น) + ภัยธรรมชาติ

Slider

ประกนภัยรถยนต์ชั้น2
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
ความคุ้มครอง

ไม่ซ่อมรถเรา + ซ่อมคู่กรณี (รถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้

ประกนภัยรถยนต์ชั้น3
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
ความคุ้มครอง

ไม่ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี (รถชนรถเท่านั้น) ไม่รวม สูญหาย,ไฟไหม้

Slider

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ

สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ ง่ายๆ 2 นาที

ขั้นตอนการทำประกันภัยง่ายๆ

เลือกประกันภัย

กรอกรายละเอียด

ชำระเงิน

รับกรมธรรม์

บทความรถยนต์แนะนำ

เปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ที่ไหนดีที่สุด

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง วิเคราะห์บนพื้นฐานรายเดือนประมาณการทั้งหมดที่ทำโดย  เปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดังนั้นราคาที่เกิดขึ้นจริงจะมีการประเมิน (ไม่ใช่รายการราคา)...

อ่านเพิ่มเติม