ประกันรถยนต์

มีการพูดกันมากคือการทดลองเกี่ยวกับการขับรถของตนเองหรือรถที่จะนำคุณไปรอบ ๆ คนโดยไม่ต้องเหล่านี้คุณต้องกังวลเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร, ป้ายจราจรและทางเท้า นอกเหนือจากความหลากหลายของมุมมองว่าการอภิปรายน้ำมันเชื้อเพลิงและการอภิปรายมันน่าจะเป็นเพียง “แฟชั่น” ของช่วงเวลาที่ไปยังจุดที่อ้างอิงถึงในไม่กี่ปีที่คุณจะเดินทางทั้งหมดของเซลล์ที่จะนำเราไปจากจุด A ไปยังปลายทางจุด B

ประกันรถยนต์ ที่ไหนดีและถูก

ถ้าเรื่องนี้จะนำไปสู่การปฏิวัติในอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับ ‘ประกันภัยรถยนต์ ในความเป็นจริงถ้ายานพาหนะสื่อสารกับแต่ละอื่น ๆ และสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ, ความหวังคือการที่ผู้ประกันค่าใช้จ่ายจะลดลงแต่ความจริงก็อาจจะไม่ได้ตรงนี้

ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุรับผิดเป็นรถยนต์หรือของผู้ที่ได้รับการพัฒนาซอฟแวร์หรือผู้ให้บริการของชิ้นส่วนได้รับผลกระทบหรือไม่ Dilemma ในระยะสั้นเนื่องจากบริษัท ประกันภัยยังไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการดำเนินการในเรื่องนี้

บริษัท ประกันที่ไหนดี 

เพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้ยังเป็นหน่วยงานที่มูดี้ส์แจสเปอร์คูเปอร์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมมติว่ามีจริงๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุน้อยลงก็ยังเป็นความจริงที่มีการซ่อมแซมเป็นไปได้ของรถจะมีราคาแพงมากขึ้นเพราะจากเทคโนโลยีและ ‘ อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในนั้น ในระยะสั้น, ภาพที่ดูเหมือนว่าจะเกิดอุบัติเหตุน้อยลง แต่ซ่อมแน่นอนราคาแพงมากขึ้น

ในมุมมองนี้มันจะเป็นไปไม่ได้สำหรับค่าใช้จ่ายประกันจะลดลงอย่างน้อยไม่ได้ในช่วงสิบปีแรกเพราะมันจะทำให้สามารถเข้าถึงทุกการขับขี่ของตนเอง มันจะเป็นเรื่องที่แตกต่างเมื่อเทคโนโลยีนี้จะได้ดำเนินการค้างไว้ (ในสามสิบปี); จากนั้นก็มีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายจะลดลง