ประกันภัยรถยนต์ชั้น3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เป็นกรมธรรม์อีกประเภท ที่มีราคาค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุดราคาแค่หลักพันเท่านั้น แต่ความคุ้มครองประกันภัยชั้น 3 มีอะไรบ้าง และเหมาะกับรถแบบไหน เรามาดูกันเลยดีกว่า

ประกันชั้น3 เหมาะกับรถแบบไหน

ประกันภัยชั้น3 เหมาะกับรถยนต์ที่มีอายุ 20 ปี หรือ ผู้ที่มีการใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันน้อย หรือ ผู้ขับขี่มีความเชี่ยวชาญในการขับขี่ ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อย และ ราคาเบี้ยประกันยังถูกอีกด้วย ประกันภัยชั้น 3 ต่างจากประกันชั้นอื่นดังนี้

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ต่างจากชั้นอื่น ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี + สูญหาย + ไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ซ่อมรถเรา + ซ่อมคู่กรณี (กรณีรถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
ไม่ซ่อมรถเรา + ซ่อมคู่กรณี (รถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี (กรณีรถชนรถเท่านั้น)
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
ไม่ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี (กรณีรถชนรถเท่านั้น) ไม่รวม สูญหาย , ไฟไหม้

 

 

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น3

ประกันภัยรถยนชั้น 3 คุ้มครองทุกกรณี ดังนี้

 

  • คุ้มครองความบาดเจ็บที่เกิดบุคคลในรถ
    คุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ขับขี่และบุคคลในตัวรถ
  • คุ้มครองการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรถเมื่อเกิดอุบัติเหต

 

กรณีที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไม่คุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ (ซ่อมเอง)
  • คุ้มครองไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ  
  • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ที่เกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์

พ.ร.บ.รถยนต์
พ.ร.บ .รถยนต์คืออะไร
ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
ซ่อมห้าง - ซ่อมอู่
ทางเลือกไหนดีกว่ากัน
วิธีลดค่าเบี้ยประกันภัย
6 วิธีลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สินไหมกรุณา
สินไหมกรุณา คืออะไร
ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร
ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร
บริษัทประกันภัยรถยนต์
บริษัทประกันภัย
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
คืออะไร
Excess ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร
Excess ค่าเสียหายส่วนแรก
Deductible ค่าเสียหายส่วนแรก ดีอย่างไรถึงต้องจ่าย
Deductible ค่าเสียหายส่วนแรก
เคลมแห้งคืออะไร
เคลมแห้งคืออะไร
เคลมสดคืออะไร
เคลมสดคืออะไร
previous arrow
next arrow
Slider