ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การทำ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้ เราจึงต้องวางแผนในการดำรงชีวิต 

รู้หรือไม่ทำไมเราถึงต้องทำประกันภัยรถยนต์

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การทำประกันจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้ เราจึงต้องวางแผนในการดำรงชีวิต อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นสิ่งที่เราไมสามารถหลีกเลี่ยงได้ในการเดินทางแต่การทำประกันภัยรถยนต์นั้นมีสองรูปแบบ 1.ประกันภัยภาคบังคับ  2.ประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นสองรูปแบบที่คนทำประกันภัยรถยนต์จะต้องทราบเมื่อจะซื้อรถหรือมีรถอยู่แล้วเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการใช้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 

 

 

ประกันภาคบังคับ

 

ประกันภาคบังคับ

เรียกว่า พ.ร.บ. การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นการบังคับตามกฎหมาย ที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. มีไว้เพื่อคุ้มครองเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลในทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจะเบิกจาก พ.ร.บ. ได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติมคลิก 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

 

ประกันภาคสมัครใจ

เป็นประกันภัยที่เราสามารถเลือกทำประกันภัย หรือ ไม่เลือกทำก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของรถ แต่ประกันภัยภาคสมัครใจจะมีความคุ้มครองที่มากกว่า ประกันภัยภาคบังคับ ปะกันภัยภาคสมัครใจมี 5 แบบด้วยกัน คือ
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น 2 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 3 ประกันชั้น 3+ แต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกันออกไปดังนี้

 

ประกันภัยรถยนชั้น 1 คุ้มครองทุกกรณี ดังนี้

 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์
  คุ้มครองครอบตัวรถทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณีก็คุ้มครอง
 • คุ้มครองความบาดเจ็บที่เกิดบุคคลในรถ
  คุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ขับขี่และบุคคลในตัวรถ
 • คุ้มครองการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ  
 • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ที่เกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์

 

กรณีใดที่บริษัทประกันมีสิทธิไม่จ่ายค่าคุ้มครอง

รถติดก๊าซ NGV หรือ LPG แล้วไม่แจ้งให้กับทางบริษัทประกันได้ทราบ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา บริษัทประกันจะไม่รัผิดชอบผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดทันที

• เมาแล้วขับ เมื่อเกิดอุบัตเหตุไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม บริษัทประกันมีสิทธิปฎิเสธไม่จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัยได้

• ใช้เพื่อทำการก่อการร้ายหรืออยู่ในพื้นที่ประกาศ พ.ร.บ. ฉุกเฉิน เช่น การนำรถเพื่อทำการประท้วง สร้างม๊อบ วางระเบิด ให้เกิดความเสียหาย บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบ

 

ทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ??

เป็นคำถามที่หลายคนสนใจว่าเราควรทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี เพราะถ้าเราเลือกทำประกันภัยที่ไม่ดี ประกันภัยจะมีระยะเวลาการคุ้มครองเรานาน 1ปี เราจะสามารถเปลี่ยนประกันที่ใหม่ได้ หลายคนจึงต้องเลือกที่ดีที่สุดให้กับรถของเรา จึงมีหลักการเลือกประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะกับเราง่าย 4 ขั้นตอนดังนี้

1.ต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกซ่อมที่ไหน ซ่อมห้าง หรือ ซ่อมอู่

2.ตรวจสอบชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เราอยากจะทำ อาจตรวจสอบจากส่วนแบ่งทางการตลาดประกันภัยรถยนต์

3.เปรียบเทียบข้อเสนอของบริษัทประกันภัยรถยนต์แต่ละที่

4.เลือกความคุ้มครองทีี่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

พ.ร.บ.รถยนต์
พ.ร.บ .รถยนต์คืออะไร
ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
ซ่อมห้าง - ซ่อมอู่
ทางเลือกไหนดีกว่ากัน
วิธีลดค่าเบี้ยประกันภัย
6 วิธีลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สินไหมกรุณา
สินไหมกรุณา คืออะไร
ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร
ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร
บริษัทประกันภัยรถยนต์
บริษัทประกันภัย
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
คืออะไร
Excess ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร
Excess ค่าเสียหายส่วนแรก
Deductible ค่าเสียหายส่วนแรก ดีอย่างไรถึงต้องจ่าย
Deductible ค่าเสียหายส่วนแรก
เคลมแห้งคืออะไร
เคลมแห้งคืออะไร
เคลมสดคืออะไร
เคลมสดคืออะไร
previous arrow
next arrow
Slider