Simply
Insurance
Image is not available
Image is not available
Image is not available
ทำประกันภัยรถยนต์ให้เป็นเรื่องง่าย
Slider

ประกันภัยรถยนต์

การประกันความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการใช้ รถ
ประกันวินาศภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก
ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์
Slider

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

คือ  พ.ร.บ. เป็นประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย ที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. มีไว้เพื่อคุ้มครองเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลในทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจะเบิกจาก พ.ร.บ. ได้อีกด้วย

ประภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นประกันภัยที่เราสามารถเลือกทำประกันภัย หรือเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของรถ แต่ประกันภัยภาคสมัครใจจะมีความคุ้มครองที่มากกว่า ประกันภัยภาคบังคับ และ ผู้ซื้อประกันภัย สามารถเลือกซื้อประกันภัย หรือต่อประกันภัยรถยนต์ ทางออนไลน์ ได้อีกด้วย

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
การคุ้มครองความเสียหายทั้งสองฝั่ง
คุ้มครองทั้งรถเราและคู่กรณี แม้ไม่มีคู่กรณีก็ตาม
นอกจากนั้นยังคุ้มครองผู้บาดเจ็บทางร่างกายคนขับ
ผู้โดยสาร  รวมถึง รถเสียหายจากไฟไหม้ รถโดนโจรกรรม รวมทั้งภัยธรรมชาติ
ง่าย!! คุ้มครองทุกกรณี

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
การคุ้มครองคล้ายๆประกันรถชั้น1 แต่จะไม่คุ้มครองถ้าหากไม่มีคู่กรณี
(ในกรณีรถชนรถเท่านั้น) ยังคงคุ้มครองกรณีรถเกิดไฟไหม้ หรือรถโดนขโมย
ง่ายๆ!! ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(กรณีรถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
การคุ้มครองชีวิตร่างกายเจ้าของรถและของคู่กรณี และคุ้มครองความเสียหายรถคู่กรณี แต่ไม่คุ้มครองรถของเรา รวมถึงสูญหาย ไฟไหม้
ง่ายๆ!! ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้
กรณีเราเป็นฝ่ายผิดประภัย จะรับผิดชอบ เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
การคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินคู่กรณีทั้งเราและคู่กรณี
(ในกรณีรถชนรถเท่านั้น) ไม่รวมไฟไหม้ และรถหาย
ง่าย!! ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(ในกรณีรถชนรถเท่านั้น)
มีความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 
การคุ้มครองความเสียหายรถคู่กรณีเท่านั้น
ไม่คุ้มครองรถของเรา ไม่รวม รถหาย ไฟไหม้
ง่ายๆ!! ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา ไม่รวม สูญหาย ,ไฟไหม้
คุ้มครองคู่กรณีเท่านั้น 

1.ควรตัดสินใจว่าเราจะเลือกซ่อมที่ไหน

ซ่อมห้าง
ซ่อมห้างคำศัพท์ประกัยหมายความว่า เป็นการซ่อมศูนย์ฯ ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุจะเคลมและเอารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการรถยนต์ ของยี้ห้อที่เราเลือกมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงนี้

ข้อดี

  1. เราจะมั่นใจได้ว่าอะไหล่เป็นของแท้แน่นอนจากแบรนด์รถยนต์โดยตรง
  2. ศูนย์บริการรถยนต์จะมีความชำนาญเฉพาะทางในเรื่องเครื่องยนต์มากกว่า ทำให้เราเชื่อใจได้
  3. การซ่อมจะได้มาตรฐานพร้อมการรับประกันงานซ่อม

ข้อเสีย

  1. ราคาเบี้ยประกันจะราคาแพงกว่า และเราอาจจะต้องเสียค่าส่วนต่างเพิ่มอีกด้วย
  2. บางพื้นที่อาจจะไม่มีศูนย์ซ่อมใกล้ๆ ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางไปไกลหน่อย
  3. จะใช้เวลานานในการซ่อมนาน

ซ่อมอู่
ซ่อมอู่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. อู่นอกเครือข่ายของบริษัทประกันรถยนต์ ( อู่นอกเครือข่ายเราต้องสำรองเงินจ่ายก่อน )
  2. อู่ในเครือข่ายของบริษัทประกันระยนต์ ( อู่ในเครือเราไม่ต้องสำรองเงินจ่าย )

ข้อดี

  1. มีตัวเลือกเยอะ เนื่องจากอู่ซ่อมรถมีเยอะกว่าศูนย์บริการ มีหลายพื้นคอบคุม
  2. เบี้ยประกันรถยนต์ถูกกว่าเมื่อเทียบกับซ่อมศูนย์บริการ
  3. ใช่เวลาไม่นาน เหมือนซ่อมที่ศูนย์บริการ

ข้อเสีย

  1. เมื่อซ่อมเสร็จแล้วเกิดมีปัญหา จะคุยกับช่างให้ซ่อมใหม่ได้ยาก
  2. อาจจะได้อะไหล่ปลอม ควรตรวจดูอะไหล่ที่เปลี่ยนด้วย
  3. อู่บางทีไม่ได้มาตรฐาน ควรเลือกอู่ที่มีความน่าเชื่อถือ

2.ตรวจสอบชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เราอยากจะทำ อาจตรวจสอบจาก

 

ส่วนแบ่งทางการตลาดประกันภัยรถยนต์ ปี 2560

 

3.เปรียบเทียบข้อเสนอของบริษัทประกันภัยรถยนต์แต่ละที่

4.เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

วิธีการเช็คหม้อน้ำรถยนต์
วิธีการดูแลหม้อน้ำ
วิธีการดูแลสีรถยนต์
วิธีการดูแลสีรถยนต์
วิธีดูแลรักษายางรถยนต์
วิธีการดูแลยางรถยนต์
วิธีดูแลรักษาแบตเตอรี่
วิธีดูแลสีรถยนต์
previous arrow
next arrow
Slider